همکاری استراتژیست‌های سئو و تولیدکنندگان محتوا برای رسیدن به رتبه بهتر

همکاری استراتژیست‌های سئو و تولیدکنندگان محتوا برای رسیدن به رتبه بهتر

در "فرهنگ عملکرد محتوا" - 100 کتاب برتر روابط عمومی من، یکی از ارکان عملکرد محتوایی من داشتن افراد مناسب در نقش‌های مناسب است. دو مورد از آنها زمینه سازندگان محتوا و استراتژیست‌های سئو هستند.

1

برای دریافت خبرنامه واطلاعیه ها
ایمیلتان را وارد کنید