قوانین

در استفاده از خدماتی که شرکت سایت سئو ( که از این پس در اینجا “شرکت” نامیده می‌شود) شرایط و ضوابطی که در اینجا ذکر خواهد شد، حکم فرما خواهد بود. از شما از این پس در اینجا با نام “مشتری” یاد خواهد شد و از شرایط و ضوابط استفاده تحت عنوان “سند” یاد خواهد شد. این سند به علاوه فرم‌های سفارش(که در ادامه تعریف خواهد شد) و هر موافقت نامه یا قرارداد خدمات شرکت (که در ادامه تعریف خواهد شد) که بین شرکت و مشتری وجود دارد، بیانگر تفاهم و درک متقابل بین شرکت و مشتری است. مگر مواقعی که به طور کتبی و صریح خلاف آنچه در این سند آمده توافق گردد، این سند بر هر قرارداد دیگری(چه کتبی، چه شفاهی و غیره) ارجح خواهد بود.

شرکت حق به روز رسانی این سند را (که بدون هیچ محدودیتی شامل تغییر یا حذف “خدمات شرکت” که تعریف آن در ادامه آمده است) در هر زمان و بدون اطلاع مشتری خواهد داشت. چنین تغییر و یا حذفی از زمان انتشار نسخه به روز شده ی سند در وب سایت رسمی شرکت به صورت قانونی شامل حال مشتری خواهد شد و این کاملا به عهده مشتری است که از آخرین نسخه به روز شده این سند مطلع باشد.

ارسال فرم سفارش از طرف مشتری(که بدون هیچ محدودیتی شامل فرم‌های آنلاین ثبت سفارش، فرم‌های کاغذی ثبت سفارش، قرارداد خدمات شرکت و سفارش‌های تلفنی است) و نیز استفاده از خدمات شرکت از طرف مشتری، به صورت خودکار و فی الفور به معنی پذیرش این سند از طرف مشتری است و پیرو آن شامل حال مشتری خواهد شد. مشتری تضمین می‌کند که این سند را به صورت کامل خوانده است و فرصت لازم برای رایزنی قانونی در مورد آن داشته است و بنابراین به صورت روشن همه شرایط و ضوابط ذکر شده در این سند را فهمیده و با آن موافقت کرده است.

هرجا که در این سند، ارجاع مذکر، مؤنث، یا خنثی وجود داشته باشد، همه جنسیت ها را شامل خواهد بود و اگر در جایی منفرد استفاده شده، متناسب با متن زمینه، جمع نیز فرض خواهد شد و بالعکس. لفظ “شامل” که در هر بخشی از این سند استفاده شده، به معنی “مشمول، بدون هیچ محدودیتی ” خواهد بود.

قانون سفارشات:

مشتری موظف است تمام درخواست ها و جزئیات سفارش خود را در فرم سفارش خدمات ارسال کند و شرکت موظف است تمام بخش ها و جزئیات سفارش که از طریق فرم ارسال شده بررسی و پیاده سازی کند و شرکت مسعولیتی در برابر جزئیاتی که در فرم سفارش ارسال نشده باشد ندارد

مشتری میتواند با ثبت سفارش جدید و ایجاد فرم درخواست جدید کاستی های سفارش قبلی خود را جبران کند

به ازای هر درخواستی که از طرف مشتری ارسال میشود شرکت موظف است شرایط و قوانین خاص قرارداد را برای مشتری توضیح دهد و مشتری با قبلول کردن قرارداد با تمام شرایط و قوانین قرداد هم موافق خود را اعلام کرده است.

قانون قالب های آماده :

بخش قالب های آماده سایت برای برنامه نویسانی هست که برای وب سایت خود به دنبال قالب آماده هستند و مشتریانی که درخواست ساختن وب سایت از روی قالب را دارند می توانند از دکمه سفارشی سازی استفاده کنند و جزئیات درخواست خود را در توضیحات فرم مشخص کنند

برای دریافت خبرنامه واطلاعیه ها
ایمیلتان را وارد کنید